VHDG is een kunstinitiatief dat een impuls wil geven aan de beeldende kunst in Friesland en een podium wil zijn voor lokale, nationale en buitenlandse kunstenaars. We organiseren regelmatig beeldendekunstprojecten met interessante en nieuwe vormen van hedendaagse kunst op wisselende locaties in Leeuwarden en daarbuiten. VHDG wil daarmee een divers en breed publiek aanspreken.

VHDG werkt vanuit een persoonlijke en professionele betrokkenheid met kunstenaars en tracht zo bij te dragen aan het kunstdiscours, het klimaat of de omgeving waarbinnen zij functioneert. Minstens zo belangrijk vinden we de betrokkenheid van het publiek bij datgene wat wij samen met de kunstenaars realiseren. VHDG kiest een toegankelijk profiel en toont kunst die zich niet afwendt van het publiek, maar juist de verbinding zoekt.

VHDG werd in 1999 opgericht en vond haar plek in een voormalig kerkgebouw, vandaar de naam ‘Voorheen De Gemeente’. Inmiddels is VHDG een initiatief zonder eigen pand. Dat gaf meteen een aanzet voor een eigen identiteit: onverwachts en onbevangen opduiken in de stad, de regio en het land.

Contact

Stichting VHDG
Ipe Brouwerssteeg 10A
8911 BZ Leeuwarden
Mailadres: contact@vhdg.nl
Artistiek Directeur : Lieselot Van Damme: 06 19 65 51 63 // lieselotvandamme@gmail.com

Artistiek team

Lieselot Van Damme, artistiek directeur
Bouke Groen, projectcoördinatie
Renske Bakker, organisatie
Dunja Logozar, zakelijke leiding
Kirsten Sterken: Financieel medewerker
Luisa Redenbacher, PR

Bestuur

Het bestuur van Stichting VHDG wordt gevormd door Jaap Braaksma, Walter Baas, coördinatie Team, Annelies van der Goot en David Stroband.

Speciaal willen wij bedanken:
Henk Rigter, Nina Kaaick, Hester Braaksma, Grytsje Klijnstra, Judith Spijksma, Lennard Dost